Ukrasno bilje

U ponudi imamo sledeće vrste ukrasnog drveća:

 

- Thuja occ. Smaragd

U ponudi imamo Thuja occ. Smaragd visine od 15 cm pa sve do 100 cm. Vrsta je vrlo kompaktna, ima intezivnu zelenu boju, pogodna je za sadnju žive ograde i za soliternu sadnju. Nije potrebno bočno orezivanje. Maximalna visina uzrasta 3 metra. Najpogodnija sadnja Thuja occ. Smaragde na 50 - 60 cm.

Thuja Smaragd


- Chamaecuparis laws. "globosa"

Chamaecuparis laws. "globosa" ima stablo okruglaste forme do 1 m visine. Grane i grančice su guste i usmjerene prema gore. Izbojci su plavo-zelene boje. Dekorativno stablo može se saditi kao soliter ili u kombinaciji sa drugim biljkama.

- Thuja-Globosa

- Thuja Columna

- Columnaris blue

Spada u red pačempresa i ima plavu boju četina i usku krošnju, naraste do visine od 4m. Najčešće se koristi za formiranje žive ograde, mada je dosta u upotrebi kao solo stablo ili u grupama. Boja četina se ne menja ni u zimskim mesecima, tako da predstavlja lep ukras čak i zimi.

- Thuja occ. "columna"

Varijetet plavo zelenih četina. Raste sporo, do 3 m u visinu i oko 1,5 m u širinu. Osetljiv je na temperaturne ekstreme i topao vetar. Najviše mu odgovaraju vlažni uslovi. Veoma popularan na zelenim površinama, naročito onim reprezentativnim.

Thuja Elwoodi

Thuja Elwoodi Blue Suprise

Thuja Elwoodi Empire

- Chamaecuparis laws. "ellwoodii"

Varijetet plavo zelenih četina. Raste sporo, do 3 m u visinu i oko 1,5 m u širinu. Osetljiv e na temperaturne ekstreme i topao vetar. Najviše mu odgovaraju vlažni uslovi. Veoma popularan na zelenim površinama, naročito onim reprezentativnim.

- Ellwoodii gold (zlatni)

Po svemu sličan prethodnim varijetetima, ali su mlade četine zlatno žute boje.

- Juniperus chin. "stricta"

Juniperus chin. "stricta" posjeduje interesantnu široko čunjastu formu visine do 3 m. Lišće je igličasto, od gore je plavo-zeleno, a zimi plavo. Vrh je veoma gusto razgranat. Pogodan je za sve vrtove i kombinacije.

- Thuja-Stricta

- Stubasta tisa

- Thuja-Alumi

- Thuja boulevard

- Thuja-Hibernica

- Thuja Juniperus Horisontalis

- Thuja-Sky-Rocket