Sadnice višnje i trešnje

Oblačinska višnja:

Oblačinska višnja nije sorta višnje nego se ona prilagođavala različitim faktorima spoljašnje sredine. Naziv je dobila po tome što potiče iz sela Oblačine. Ona se veoma lako razmnožava pomoću izdanaka. Zbog toga je postojeća populacija nastala pretežno vegetativnim putem. Ona rađa srednje bujnosti. Grane su sa kratke i cijela njihova dužina prekrivena je plodom višnje. Zbog toga što se razmošava izdancima ona se gaji na vlastitom korijenu. Otporna je na niske zimske temperature kao i na sušu, ali nije otporna na kasne mrazeve koji mogu da joj nanesu veliku štetu.

Oblačinska višnja je prije svega namjenjena za industrijsku preradu, ali u zadnje vrijeme sve više se koristi u domaćinstvima bez ikakve prerade. Postoje mnoge greške koje su se

javljale u prošlosti koje su se ticale uzgoja višnje. One su izazivale: neredovne prinose, nesklada u organizaciji berbe, prerade i prevoza te time su davale lošu kvalitetu proizvoda za preradu, loš plasman na tržište, strano tržište kao i velika konkurencija,... Pošto smo uvidili greške nastojali smo da ih ispravimo i moglo bi se reći da smo uspjeli jer smo višestruko poboljšali kvalitetu naših proizvoda.

Višnja:

Ona je veoma uspješna što se tiče rasta i razvoja na koji utiču klimatske prilike, položaj i zemljište na kojem se uzgaja. Dobro podnosi : velike nadmorske visine, visoke i niske temperature. Može se uzgajati na svim položajima, ali najbolje uspjeva na niskim padinama koje su okrenute prema jugu, jugo-istoku ili istoku. Takođe veoma dobro rađa kada se zasadni na pjeskovitoj ilovači. Odgovaraju joj gotovo svi tipovi zemljišta osim previše vlažnom i previše teško tlo.

Trešnja:

Kao podloga za trešnje najčešće se koriste sejanici

Divlje Trešnje i Magrive. Kod nas, pošto je uglavnom suho zemljište, većinom se koriste sejanici Magrive. Takođe dobro uspjeva na manje plodnom zemljištima te na zemljištima koja u svom sastavu imaju više aktivnog kreča. Jedna velika njihova prednost je to da su odporne na sušu i niske temperature.

Sorte trešanja koje vam nudimo su:

- Burlat
- Germerzdovski
- Cordia
- Regina
- Hedel fingeova
- Stela
- Ašlama (authothona)

Sorte višanja koje vam nudimo su:
- Oblačinska
- Ajmanov rubin
- Šumadinka