Sadnice krušaka

Kruška je kao voćka posebno interesantna : postiže veoma dobru cjenu na tržištu, ima izuzetno dugu sezonu potražnje i tražen je proizvod. Posebno su trazene rane i pozne sorte kruški. Ona se nalazi u grupi rentabilnih voćki. Mi stalno obogaćujemo naš asortiman krušaka sa novim sortama koje su karakteristične po poboljšan privredno - biološkim osobinama.

Najznačajnije osobine ploda navedene voćke su: rano i kasno zrije (čime kupcima omogućava dug period njenog korišćenja za ishranu), pogodan oblik za mehanizovano sortiranje kao i pakovanje, posebno prijatan ukus i aroma proizvoda, dobar estetski izgled, dobro čuvanje,... Te sve njene osobine navele su nas da pokušamo napraviti bolju sortu kruške od Viljamovke koja je proizvedena 1796. godine.

Na sejanici šumske ili divlje kruške su se podizali prvi zasadi krušaka kod nas. Nakon toga prešli smo na podizanje savremenih zasada za koje nam je bila potrebna podloga dunje od koje smo razvili sve vegetativne podloge za kruške.

Sadnice krušaka se obicno uzgajaju na podlozi BA-29. Na njoj kruške veoma brzo rode u obilnoj količini. Čak u drugoj godini uzgoja kruška počinje da rađa. Veoma se dobro prilagođava svim tipovima tla bilo da je to glineno ili čak pjeskovito zemljište. Takođe nije potrebno podupirati zasade i obično se koristi kod gustog zasađibanja sadnica. Osim podloge BA-29 koristi se i podloga M-9 koja je nešto bolja od navedene podloge. Kao i kod proizvodnje jabuka, mi proizvodimo, po potrebi, sve trenutno dostupne vrste krušaka na željenoj podlozi (međupodlozi).

Pored širokog asortimana sadnica jabuka nudimo i široki asortiman sadnica krušaka:

- Viljamovka
- Santa Marija
- Abatafetel
- Junska ljepotica,
- Krasanka
- Kaluđerka
- Butira
- Citronka
- Karamut (authothona sorta)