Kalemljenje

Kalemljenje nije samo postupak koji treba izvrštiti. Postoje mnogi činioci koji utiču na krajnji ishod kalemljenja. Mnogi amateri koji su to otkrili postali su pravi rasadničari.

Postoji više vrsta kalemljenja:

-"pod pup",
-"na konus",
-"na procjep",...

Od svih načina kalemljenja ne bi se moglo reći koji je način najbolji zato što svaki način kalemljenja ima određeno mjesto gdje se primjenjuje. Tako na primjer za rasadničku proizvodnju je najbolji način kalemljenja "pod pup", dok se za vlastite potrebe i u voćnjacima najčešće primjenjuje kalemljenje "na procjep" . Najbolje ga je vršiti na visini od 1 do 1,5 m podloge od zemlje da bi se smanjila mogućnost oštećivanja kalema od ljudi ili životinja. Naravno ako neznate kalemiti voće ili nemate nikoga ko vam to može uraditi možete u prodavnicama kupiti naše kalemljeno voće.

Postupak kalemljanja:

Idealan period za kalemljenja je od sredine jula pa sve do kraja septembra. Najbolje vrijeme za kalemljenje tokom dana je prije 10h i popodne poslije 17h. Tada možemo biti sigurni da Vam sunce neće uništiti pupoljak. Da bi se izvelo kalemljenje potrebno je da se kalem grančica skine neposredno pred kalemljenje. Ona se treba ubrati sa zdravog stabla koje dobro rađa. Nju odmah treba očistiti (tako što će te skiniti listove i ostaviti jednu trećinu lisnate drške). Prvo šta treba uraditi jeste pripremiti podlogu - očistiti je od listića i grančica do visine od 15 cm do 25 cm. Samo kod jabuke se pripremanje radi neposredno pred kalemljenja, dok se kod drugog koštičavog voća to radi ranije. Ako kiša nije padala najmanje dvije sedmice onda se vrši navodnjavanje radi lakšeg odvajanja kore drveta od stabla. Zatim se pravi presjek u obliku slova T. Vertikalni presjek je dugačak 3 cm dok je vodoravni presjek dugačak 1 cm. Potom se odvoji kora od drveta pomoću zadnjeg djela noža, te se uzima kalema grančica (koja je okrenuta vrhom prema stablu) zasiječe 1,5 cm ispod pupoljka i skida se pupoljak zajedno sa tankim drvetom i korom. Pupoljak se potom uvlači u koru. Posebno je bitno da pupoljak dobro nalegne u koru. Ako je to ne moguće zbog prevelike količine drveta pod korom onda se dio drveta odsiječe. Pupoljak se ureže 2 cm ispod i 1 cm iznad pupoljka i drvo se zamota. Poslije petnestak dana, ako dio lisne drške pri dodiru lako odpada onda je kalemljenje uspjelo pošto je drvo primilo pupoljak. Ali ako je lisnata drška sasušena i teško se odvaja od drveta to je znak da pupoljak nije primljen. U tom slučaju neophodno je ponoviti kalemljenja.